Služby

Technický servis je pevnou součástí portfolia výrobků skupiny MEP.

Každý náš produkt je vyroben dle specifických požadavků zákazníka a přizpůsoben podmínkám finální aplikace.

Naše servisní služby se dělí do dvou hlavních oblastí:

 • Aplikační technika
 • Výzkum a vývoj
  • Inovace tkanin
  • Systémy povrstvení
  • Suroviny
  • Vývojové a zkušební kapacity

Kontakt

MEHLER ENGINEERED PRODUCTS

Aplikační technika

Naším cílem je, abychom byli zákazníkům schopni poradit při používání našich výrobků v konkrétních podmínách jeijch sériové výroby.

Mehr erfahren

Vývojový partner

Vedle aplikačního poradenství nabízíme také servisní služby v oblasti vývoje produktů. Kromě toho v MEP pracujeme na interních vývojových projektech, které jsou následně prezentovány zákazníkům.

Mehr erfahren

Vývojové a zkušební kapacity

Vývojové výrobní kapacity v malém měřítku se nacházejí jak pro oblast vývoje technických vláken, tak pro oblast tkanin ve výrobním závodě ve Fuldě.

Mehr erfahren

Technologická matrice

SteifcordSoftcordGewebeZwirnen
DE-FD
DE-HE
CN-SH
US-MA
IN-BA
CZ-JI

Aplikační technika

Naším cílem je, abychom zákazníkům byli schopni poradit při používání našich výrobků v konkrétních podmínách jeijch sériové výroby. Za tímto účelem navštěvují naši aplikační technici výrobní místa, ve kterých se naše výrobky zpracovávají, aby mohli být našim zákazníkům nápomocni.

Aplikační poradenství zde spolu s distribučním týmem představuje spojení mezi našimi výrobními závody a zákazníkem. Naši aplikační inženýři pomáhají zákazníkům s převodem požadavků kladených na finální výrobek (například hancí řemeny, hadice, pneumatiky nebo pneumatické pružiny) do specifikací výztužných textilních materiálů.

Během vývojové a zkušební fáze jsme schopni dodávát vzorky textilních výztužných materiálů v malých objemech dle požadavků zákazníků. Naši zaměstnanci disponují rozsáhlými znalostmi a dlouholetými zkušenostmi v jednotlivých oblastech použití našich výrobků a jsou tak schopni zajistit zákazníkům náležitou odbornou podporu.

Vývojový partner

Vedle aplikačního poradenství nabízíme také servisní služby v oblasti vývoje produktů. Kromě toho v MEP pracujeme na interních vývojových projektech, které jsou následně prezentovány zákazníkům.

Příklady našich inovací tkanin jsou:

 • Diagonální tkaniny (Spidercord)
 • Páskové tkaniny (tape)
 • Drátěné tkaniny (Elephantcord)

Inovativní impregnační systémy:

 • Povrstvení bez použití formaldehydu (Sharkcord)
 • Povrstvení bez použití formaldehydu a resorcinu (Sharkcord)
 • Systémy povrstvení bez použití RFL technologie
 • Povrstvení s optimalizovaným součinitelem tření

Zkoumáme použitelnost nových materiálů:

 • Vlákna na bio bázi
 • Nová vysoce výkonná vlákna
 • Alternativní chemické adhezivní systémy
 • Inovativní povrstvení nad rámec standardní adhezivní úpravy

Projekty v rámci MEP skupiny jsou řízeny pomocí procesu Stage-Gate®.

Abychom mohli nové varianty produktů testovat co nejdříve, disponujeme zkušebními výrobními kapacitami v odpovídajícím měřítku.

Vývojové a zkušební kapacity

Vývojové výrobní kapacity v malém měřítku se nacházejí jak pro oblast vývoje technických vláken, tak pro oblast tkanin ve výrobním závodě ve Fuldě.

MEP disponuje vývojovými kapacitami v oblasti úpravy vláken a jak na vodní bázi tak na bázi rozpouštědel, v oblasti výroby tkanin máme k dispozici více modifikovaných tkacích strojů pro rychlou výrobu vzorků kvalitativně odpovídajících sériové výrobě.

Nabízíme tak rychlou a nákladově efektivní výrobu vzorků pro naše zákazníky a vývojové partnery.

Contact us. We will get in touch with you immediately! Kontakt