Globální přítomnost

Skupina MEP vyniká v oboru technických textilií jedinečným globální postavením. Díky tomu, že disponujeme 6 pracovišti na 3 kontinentech, dodáváme zákazníkům rychle a spolehlivě technická vlákna, technické textilie i speciální výrobky dle jejich požadavků.

Details

SQDIP

Metodou SQDIP se každodenně objasňují různé procesy.

Details

Kvalita

Náš rozsáhlý systém řízení kvality a dopadu na životní prostředí si necháváme pravidelně prověřit externími certifikačními organizacemi. V rámci auditu dostáváme doklad, že systém managementu splňuje požadavky příslušné legislativy. Všechny závody SKUPINY MEHLER ENGINEERED PRODUCTS jsou propojeny do celosvětově jednotného, integrovaného systému managementu.

Details

Organizace

Společnost Mehler AG patří do uskupení KAP Beteiligungs-AG. Většinovým vlastníkem KAP Beteiligungs-AG je The Carlyle Group.

Details

V&V

Výzkum a vývoj je ústředním procesem pro udržení dlouhodobého růstu společnosti MEP.

Details

Historie

Dlouhé tradice a rozsáhlé zkušenosti s textilem charakterizují filozofii skupiny MEHLER ENGINEERED PRODUCTS.

Details

Iniciativa The Cord Evolution

Během let bylo portfolio výrobků skupiny MEP stále přizpůsobováno podle aktuálních požadavků trhu.

Details

MEHLER ENGINEERED PRODUCTS

Skupina MEP si získala pověst celosvětového specialisty na vývoj a výrobu potahovaných vláken a tkanin určených pro výrobky z technického kaučuku. Na šesti pracovištích rozmístěných v různých částech světa vyrábíme velmi specializované výrobky pro nejrůznější odvětví. Všude, kde vznikají výrobky z technického kaučuku, poskytují konečným výrobkům potřebnou pevnost produkty společnosti MEHLER ENGINEERED PRODUCTS. Paleta výrobků osvědčených praxí vzniká při našem vlastním intenzivním výzkumu a vývoji, při těsné spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli. Naši vývojáři a aplikační technici propojují průmysl chemických vláken a kaučukový průmysl. Ve 30. letech začala firma Mehler ve Fuldě s výrobou textilních výztužných materiálů pro kaučukový průmysl. MEHLER ENGINEERED PRODUCTS (MEP) je vlstněna společností MEHLER AG, přičemž hlavní podíl akcií této společnosti drží „The Carlyle Group“. Společnost MEP má více než 175leté zkušenosti s výrobou kvalitních technických textilií a má cca 650 zaměstnanců. Na poli technických textilií zastává skupina MEHLER ENGINEERED PRODUCTS jedinečnou globální pozici. Následujeme zákazníky na rostoucí trhy a máme dnes proto 6 výrobních závodů na třech kontinentech. Naše ústředí s centrálními službami, jako jsou finance, výzkum a vývoj a dva závody na výrobu tkanin a vláken se nachází v Německu. Kromě toho máme závody v USA, České republice, Indii a Číně.

 

 

Vize

Společnost MEHLER ENGINEERED PRODUCTS bude předním, konkurenceschopným partnerem pro inovativní textilní řešení v rychle se měnícím světě.

ebene0_landingpage_laufender-faden_einzelfaeden

ebene0_landingpage_laufender-faden_cordgewebe

Poslání

Jsme spolehlivým, flexibilním a konkurenceschopným dodavatelem pro naše zákazníky. S celosvětovou prodejní strukturou, vlastním vývojem výrobků a výrobní přítomností na vybraných trzích přispíváme ke zdravé a bezpečné budoucnosti s ohledem na životní prostředí.

Strategie

  • spokojenost zákazníků
  • inovace
  • neustálé zlepšování
  • týmová práce
  • odpovědnost, pokud jde o zdraví, bezpečnost a životní prostředí
  • ziskový růst

Vzbudili jsme Váš zájem? Contact