Průmysl

V průmyslu nacházejí uplatňění různé výrobky z kaučuku, jako např. hadice, řemeny a pneumatiky. Textilní výztužné materiály nacházející se v těchto produktech významně přispívají ke zvýšení jejich výkonnosti a životnosti.

Anwendungen

Automotive

Renomovaní výrobci pneumatik na celém světě používají naše kordové tkaniny a vlákna pro zvýšení výkonnosti a zajištění bezpečnosti svých produktů.
Naše výrobky se v tomto segmentu trhu dále používají u pneumatických pružin, hadic a řemenů.

Anwendungen

Zvláštní použití

Vedle typických použití v kaučukových výrobcích se technické textilie používají také na úzce profilovaných trzích, například slouží mimo jiné jako čisticí vlákna při výrobě medicínských výrobků.

Anwendungen

Sport a volný čas

Se správným vybavením je radost ze sportu dvakrát tak velká. Proto se výrobky od společnosti MEP starají o správný výkon i v této oblasti. Naše textilní výztuže v pneumatikách a řemenech jízdních kol se starají o bezpečnost při defektu a optimální přenos sil při nízké hmotnosti.

Anwendungen

Zemědělská technika a geotechnika

Mnohé výrobky s většinou neviditelnými výztužemi od firmy MEHLER ENGINEERED PRODUCTS se používají v zemědělství, lesnictví a také v zahradnictví a krajinářství. Dále jsou naše výrobky rovněž používány v oblasti stavby silnic, budov a také přehrad a skládek.

Anwendungen

Potraviny

Vysoké hygienické požadavky a výrobky s vysokou životností jsou v potravinářském průmyslu měřítkem všeho. Rozumíme tomu a tuto úroveň poskytujeme.

Anwendungen

Letecká doprava

Představuje oblast použití s extrémně vysokým zatížením jednotlivých konstrukčních prvků. Především při startu a přistání musejí nabízet letecké pneumatiky absolutní bezpečnost. High end výrobky společnosti MEP používané v pneumatikách, hadicích a těsněních splňují vysoké požadavky na bezpečnost a výkon.

Anwendungen

Železniční doprava

Megatrend urbanizace vyžaduje stále nový vývoj u kolejových vozidel. Již dnes konstruované pneumatické pružiny s textilní výztuží od společnosti MEP činí Vaši jízdu vlakem maximálně komfortní tím, že co nejlépe kompenzují otřesy a odstředivé síly.

Anwendungen

Lodní doprava

Postupující globalizace vykazuje stoupající požadavky na konstrukční prvky pro přenos sil a kroutících momentů a kompenzaci vibrací. Společnost MEP vyrábí pro tyto prvky textilní výztuže pro řemeny, kotoučové spojky, hadice a kabely či těsnicí systémy.

Anwendungen

Olej a sklo

Hnací motor naší ekonomiky. Bezpečnost a odolnost v nepřetržitém provozu jsou neodmyslitelnými předpoklady pro každodenní používání. Naše výrobky vytvářejí tento základ.

Anwendungen

Ochrana životního prostředí

Chráníme přírodu. Zato ručíme novými nápady a zajímavými koncepty v ochraně životního prostředí, likvidaci a recyklaci.

Anwendungen

Energie

Používáním spolehlivých a ekologických energií přispíváme k redukci CO₂ emisí při výrobě. Dodáváním našich výrobků do segmentů alternativních energií se tak každý den stáváme ještě více „zelenějšími“.

Anwendungen

Strojírenství

Na globálním trhu jsme známí jako specialisté ve vývoji a výrobě povrstvených vláken a tkanin pro technické kaučukové výrobky.

Anwendungen

Lékařská technika

Naše praxí prověřená nabídka výrobků pro oblast lékařství vznikla vlastním intenzivním bádáním a vývojem a také v těsné spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli.

Anwendungen

Ochrana osob

V oblasti ochrany osob a majetku představujeme inovativní výrobky. Naší cílovou skupinou jsou: bezpečnostní inženýři a technici, výrobci ochranných oděvů, osoby pověřené bezpečností práce

Anwendungen

Ochrana majetku

Pro trvalé zajištění funkčnosti také v kritických situacích dodávají výrobky společnosti MEP také v tomto sektoru nutné vlastnosti, jako vysoká odolnost proti propíchnutí, odolnost proti médiím a tím vysoká životnost s nízkými náklady na opravy.

Anwendungen

ENGINEERED PRODUCTS

Pro MEHLER ENGINEERED PRODUCTS má technologický rozvoj enormní strategický význam. Témata jako lehké konstrukce, mobilita, doprava a obnovitelné energie představují slibné perspektivy. Skupina MEP usiluje o trvalou implementaci inovativních trendů do portfolia svých produktů. Naši aplikační inženýři a jsou podrobně obeznámeni se specifiky výrobních procesů našich zákazníků. Společně s nimi se nám daří nacházet ta nejlepší řešení.

Vzbudili jsme Váš zájem? Contact